optic group گروه اپتیک

شرايط جديد پشتيباني از طريق سايت رسمي حسابداري مبتکر www.opticgroup.ir اطلاع رساني ميشود و آخرين اخبار و تغييرات و مطالب آن ملاک عمل خواهد بود

کليه خدمات پشتيباني شرکت فقط به صورت آنلاين بوده و از طريق سايت و يا اینترنت صورت مي پذيرد

شرکت مبتکر هيچگونه تعهدي را براي ارائه خدمات حضوري به مشتري نمي دهد

پشتيباني رايگان از تاريخ خريد محصول به مدت يکسال مي باشد.

بعد از مدت پشتيباني رايگان , همه مشتريان بايد پشتيباني نرم افزار خود را با پرداخت هزينه , بصورت يکساله طبق تعرفه هاي روز شرکت تمديد نماييد.

در صورت عدم تمديد پشتيباني در موعد مقرر , نرم افزار شما ابطال مي گردد و امکان استفاده از نرم افزار وجود ندارد.

تعهد شرکت براي ارائه خدمات پشتيباني همراه با دريافت هزينه حداکثر در طول مدت پشتيباني تمديد شده مي باشد.

هزينه پرداختي بابت تمديد پشتيباني صرفا براي برخورداري از پشتيباني در مدت معين ميباشد.

هزينه پشتيباني براي خدمات از طريق تيکت، ايميل و انی دسک (نرم افزار کنترل از راه دور)ميباشد.

خدمات پشتيباني نرم افزار مبتکر صرفا مسئول رفع مشکلات اين نرم افزار مي باشد و ديگر مشکلات نرم افزار هاي جانبي بر عهده مشتري مي باشد.

هرگونه استفاده نامتعارف از نرم افزار حسابداري مبتکر ,عدم رعايت موازين اخلاقي در تيکت ها و درخواست هاي پشتيباني ارسالي توسط مشتري و عدم رعايت حقوق مالکيت معنوي نرم افزار , طبق قوانين جاري کشور ممنوع بوده و موجب ميگردد ارائه خدمات بصورت يکطرفه فسخ و مشترک حق هيچ گونه اعتراض و يا اقدام قانوني را از خود سلب نموده و مسئول خسارات وارده به تشخيص شرکت مي باشد.

مشتريان اين نرم افزار متعهد مي گردد از دسترسي افراد غير مجاز و غير مسئول به تغيير در قسمت يا بخشي نرم افزار اکيداٌ خودداري نمايد

تجهيز کامپيوتر ها به برق اضطراري (UPS) به عهده مشتري مي باشد.

تهيه نسخه پشتيبان (BACKUP) از اطلاعات نرم افزار به عهده مشتري مي باشد که اين امر بايد به صورت متداول و روزانه انجام شود.

مشتريان متعهد ميگردد يک نفر را به عنوان کاربر اصلي نرم افزار و شبکه معرفي و تا حد امکان از تغيير وي اجتناب و در صورت قطع همکاري با ايشان مراتب را به شرکت اعلام نمايد.

کاربران نرم افزار لازم است قبل از تماس تلفني با بخش پشتيباني به راهنماها و مستندات نرم افزار مراجعه نمايد.

در صورت وارد آمدن هر گونه صدمه ويروسي شرکت هيچگونه تعهدي نداشته و مسئوليت آن بر عهده مشتري مي باشد.

حق امتياز( کپي رايت) نرم افزار حسابداري مبتکر در اختيار شرکت مبتکر مي باشد و وزارت ارشاد و شوراي عالي انفورماتيک به ثبت رسيده است.

تحويل مستندات اصلي نرم افزار (Source Document) جز تعهدات شرکت نمي باشد.

مشتريان نرم افزار و کارکنان وي حق تکثير و تغيير و برگرداندن مستندات اصلي (Source) و الگو برداري از نرم افزار را ندارند.

مشتريان اين نرم افزار به هيچ وجه بدون موافقت کتبي شرکت مبتکر حق واگذاري تمام يا قسمتي از نرم افزار را به موسسات و ديگران را ندارد . در صورت انجام اين امر قرارداد به خودي خود فسخ شده تلقي مي شود و علاوه بر آن خسارت وارد شده به شرکت توسط مشتري نرم افزار جبران خواهد شد.

عودت وجه پرداختی جهت خرید نرم افزار فقط در مدت یک هفته بعد از زمان خرید میباشد در غیر این صورت وجهی مستردد نمیگردد

رفع مشکلات منطقي برنامه که مربوط به خطاهاي برنامه نويسي مي باشد.

خطاي برنامه نويسي خطاي است که بروي يک سيستم سالم عاري از هرگونه ويروس و تداخل با ساير نرم افزارها و مشکلات سخت افزاري ،نمايان باشد.

رفع اشکال بانک اطلاعاتي ( در صورت که اشکال توسط خطاي برنامه نويسي به وجود آمده باشد).

کمک به راه اندازي ابتدايي نرم افزار در حد شناسايي قفل - و بالا آمدن برنامه

پاسخ به پرسش هاي فني مربوط به محيط کاري برنامه ( نکته: سوالات حسابداري و مالي و... و طرز کار با ويندوز و کاربري عمومي ويندوز مشمول خدمات نخواهد شد )

ارسال سي دي برنامه در صورت خراب شدن و يا مفقود شدن آن همراه با پرداخت هزينه مربوطه

ارسال کد افزونه درخواستي کاربر در نرم افزار همراه با پرداخت هزينه مربوط به افزونه درخواستي

در اختيار گذاشتن فايل آپديت جزيي برنامه بدون تغيير در نسخه اصلي برنامه (رفع باگ ) در صورت وجود از طريق پنل پشتيباني کاربر براي دانلود کردن توسط کاربر

اتصال با تيم ويوور به سيستم کاربر فقط به تشخيص کارشناسان فني گروه پشتيباني مي باشد.(درصورت بروز هرگونه مشکل احتمالي در سيستم متقاضي , گروه پشتيباني هيچ مسئوليتي برعهده نخواهد داشت.)

کمک به حل سئوالات کاربر در قسمت هاي مختلف از طريق تيکت و انی دسک

ارائه رمز دسترسي به برنامه در صورت فراموشي

تبديل اطلاعات از نسخه هاي قبلي به نسخه هاي بالاتر

صدور کد افزونه و ارتقاء کلي نرم افزار

نصب قفل دوم, سوم و يا بيشتر براي يک سرور (جهت نصب يک سيستم مجزا خارج از شبکه در يک محل نيز مشمول هزينه خريد مجدد خواهيد شد)

کمک به راه اندازي نرم افزا تحت شبکه از طريق تيکت و يا انی دسک (نصب و راه اندازي شبکه بين کامپيوتر ها با مشتري مي باشد)

سوالاتي خارج از مباحث آموزش داده شده در فيلم هاي آموزشي نرم افزار

تيم پشتيبان متعهد ميگردد کليه مدارک و اطلاعات مربوط به مشتري را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آنها خوداري نمايد.

تيم پشتيبان از پاسخگوئي فني به کارکنان مشتري که حداقل دانش و مهارت را ندارند معذور مي باشد

ارتقاء به نسخه هاي جديد و بالاتر در صورت توليد, همراه با پرداخت هزينه ارتقاء طبق تعرفه هاي روز مي باشد.

- پاسخ به سوالات ابتدايي مربوط به طرز کار با ويندوز و تنظيمات عمومي آن و کاربري عمومي ويندوز مشمول ارائه خدمات نخواهد شد. (کاربر براي کار با برنامه بايد تسلط کافي بر ويندوز و نصب برنامه و کارهاي عمومي ويندوز داشته باشد).

2- محافظت از اطلاعات:کاربران بايد به منظور جلوگيري از بروز هر گونه مشکلات احتمالي حداقل بصورت روزانه از اطلاعات خود نسخه پشتيبان تهيه کنند.عدم تهيه نسخه پشتيبان و همچنين محافظت صحيح از اطلاعات مسئوليتي را متوجه گروه پشتيباني نرم افزار مبتکر نمي کند.

3- بروز هرگونه مشکل در ثبت,حذف,اصلاح اطلاعات و يا استفاده از امکانات نرم افزار که ناشي از عدم تسلط کاربر به نرم افزار مي باشد هيج گونه مسئوليتي را متوجه گروه پشتيباني نرم افزار نمي کند.

4- اشکالات ناشي از نوسانات برق و مشکلات سخت افزاري سيستم کاربر که باعث ايجاد مشکل در اطلاعات و يا کارکرد برنامه داشته باشد هيج گونه مسئوليتي را متوجه گروه پشتيباني نرم افزار مبتکر نمي کند.

5- ارائه خدمات پشتيباني منحصرا از طريق اينترنت خدمات حضوري مي باشد و اعزام کارشناس در محل مشمول خدمات پشتيباني نمي گردد.

6-مسئوليت بهره برداري نامناسب به هرنحو,خسارت عمدي,حذف شدن فايل قفل و يا آسيب هاي ناشي از ويروس هاي کامپيوتري به عهده مشتري مي باشد.

7- چون در مواقعي نياز به اتصال از طريق تيم ويوور به سيستم مشترک مي باشد. درصورت بروز هرگونه مشکل احتمالي در سيستم متقاضي , گروه پشتيباني هيچ مسئوليتي برعهده نخواهد داشت.

ساعات پشتيباني همه روزه بجز ايام تعطيل صبح ها از ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهر ها از ساعت 17 تا 20 مي باشد.

هر کاربر بعد از خريد و نصب نرم افزار تا يک سال به صورت رايگان تحت پشتيباني مي باشد و از سال دوم با پرداخت هزينه آبونمان به تعرفه همان سال مي تواند مجددا تحت پشتيباني شرکت قرار گيرد.مزاياي پشتيباني به شرح زير مي باشد:

در صورت شکستن ويا گم شدن DVD اصلي برنامه براي مشتري DVD جديد با دريافت هزينه ارسال مي شود و به هيچ وجه DVD نرم افزار در اختيار ديگران قرار نگيرد.